Liên hệ Jane Heel

Giờ làm việc
Ngày thường: 8:00 - 20:00
Thứ bảy: 9:30 - 17:30
Chủ nhật: 9:30 - 15:00
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Khu Ruby – Celadon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 0946 718 909
Scroll to Top